Stichting Knarrenhof: leuk, veilig en zelfstandig wonen

Knarrenhof (geregistreerde merknaam) is een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijk alle voordelen van samenwonen. Het Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Knarrenhof is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk leeftijdsbestendige bouw van woningen voor zelfredzame senioren.

De portefeuillehouders Zorg, Welzijn en Wonen van de Stichting Seniorenraad willen dit onderwerp op de de agenda voor de bespreking met wethouder Elvira Schepers zetten.

Wilt u nog meer over dit onderwerp weten dan verwijzen we u naar de website: www.knarrenhof.nl

Plaats een reactie