Bestuur

samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel

Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. Deze leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA
( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.

Bestuursleden:

  • Hans van Lith, onafhankelijk lid, voorzitter
  • Ton Hoogenraad, onafhankelijk lid, vicevoorzitter, portefeuille zorg, welzijn en wonen en portefeuille communicatie en PR
  • Will de Graaff, namens KBO, secretaris, portefeuille mobiliteit, veiligheid en woonomgeving
  • Berend Muis, onafhankelijk lid, penningmeester, portefeuille zorg, welzijn en wonen
  • Ton Albers, namens STOA, portefeuille portefeuille mobiliteit, veiligheid en woonomgeving
  • Gerard Siebelink, namens Wenters Plus, portefeuille mobiliteit, veiligheid en woonomgeving
  • Truus Sieders-Wassink, onafhankelijk lid
  • Durk Bouma, namens PCOB, portefeuille zorg, welzijn en wonen

Dagelijks bestuur

Hans

Hans van Lith, Voorzitter

Will

Will de Graaff, secretaris

Berend-muis

Berend Muis, penningmeester