Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. De leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden: Wenters Plus, PCOB en de KBO evenals van de STOA (Stichting Ouderen Actief) en een aantal leden op persoonlijke titel.

André Sletering[11439]

André Sletering

(onafhankelijk lid) voorzitter

📞: 06 53 36 26 50

Gerard Siebelink-001

Gerard Siebelink (onafhankelijk lid), secretaris: portefeuilles communicatie en PR ,Wonen en woonomgeving.
📞: 0543-530 889
Email:
secretariaat@seniorenraadwinterswijk.nl

IMG_20220725_113722[11404]

Hans Jager,  penningmeester: (namens Wenters Plus) portefeuille zorg en welzijn.

Ton Albers

Ton Albers (namens STOA): portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid

Gerda Osinga

Gerda Osinga (namens KBO): portefeuille Zorg en welzijn.

Nog geen foto beschikbaar

Functie vacant (namens PCOB): portefeuille

Hans Willemsen

Hans Willemsen (onafhankelijk lid), portefeuilles wonen en woonomgeving, communicatie en PR.

Thea Karis

Thea Karis (onafhankelijk lid) portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid.

Wim Heijnen

Wim Heinen (onafhankelijk lid) portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad wordt gevormd door de voorzitter André Sletering, secretaris Gerard Siebelink en penningmeester Hans Jager.