Bestuur

Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. De leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden: Wenters Plus, WBS en van de STOA en een aantal leden op persoonlijke titel.

André Sletering[11439]

André Sletering

(onafhankelijk lid) voorzitter

Email: seniorenraadwinterswijk@gmail.com

Ton Albers (namens STOA)
portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid

Anton Reuvekamp (plaatsvervangend lid WBS)

Gerda Osinga (namens WBS)
secretaris Seniorenraad
portefeuille Zorg en Welzijn
email: secretariaat@seniorenraadwinterswijk.nl
Telefoon: 0543-785072

Wim Heijnen (plaatsvervangend lid STOA)
Portefeuille Mobiliteit en Veiligheid

IMG_20220725_113722[11404]

Hans Jager (namens Wenters Plus)
penningmeester Seniorenraad
portefeuille zorg en welzijn.

Hans Willemsen (onafhankelijk lid)
portefeuille wonen en woonomgeving
portefeuille communicatie en PR

Jan Wibiér (plaatsvervangend lid namens Wenters Plus)

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad wordt gevormd door voorzitter André Sletering, secretaris Gerda Osinga en penningmeester Hans Jager.

Doelstelling: