Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. De leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden: Wenters Plus, PCOB en de KBO evenals van de STOA (Stichting Ouderen Actief) en een aantal leden op persoonlijke titel.

  • Hans van Lith (onafhankelijk lid), voorzitter
  • Ton Hoogenraad (onafhankelijk lid), vicevoorzitter, portefeuille zorg, welzijn en wonen en portefeuille communicatie en PR
  • Will de Graaff (namens KBO), secretaris, portefeuille mobiliteit, veiligheid en woonomgeving
  • Berend Muis (onafhankelijk lid), penningmeester, portefeuille zorg, welzijn en wonen
  • Ton Albers (namens STOA), portefeuille portefeuille mobiliteit, veiligheid en woonomgeving
  • Gerard Siebelink (namens Wenters Plus), portefeuille mobiliteit, veiligheid en woonomgeving
  • Truus Sieders-Wassink (onafhankelijk lid)
  • Durk Bouma (namens PCOB), portefeuille zorg, welzijn en wonen
bestuur

Het dagelijks bestuur van de seniorenraad

Hans van Lith

Hans van Lith (voorzitter)

Will de Graaff

Will de Graaff (secretaris)

Berend Muis

Berend Muis (penningmeester)

Jaarverslagen:

* PDF opent in nieuw venster

Doelstelling:

logo