Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. De leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden: Wenters Plus, PCOB en de KBO evenals van de STOA (Stichting Ouderen Actief) en een aantal leden op persoonlijke titel.

Hans van Lith

Hans van Lith (onafhankelijk lid) voorzitter

📞: 0543-515 806

Gerard Siebelink-001

Gerard Siebelink (onafhankelijk lid), secretaris: portefeuilles communicatie en PR ,Wonen en woonomgeving.
📞: 0543-530 889
Email:
secretariaat@seniorenraadwinterswijk.nl

Berend Muis

Berend Muis (onafhankelijk lid), penningmeester: portefeuille zorg en welzijn.

Ton Albers

Ton Albers (namens STOA): portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid

Gerda Osinga

Gerda Osinga (namens KBO): portefeuille Zorg en welzijn.

Nog geen foto beschikbaar

Functie vacant (namens PCOB): portefeuille

Hans Willemsen

Hans Willemsen (onafhankelijk lid), portefeuilles wonen en woonomgeving, communicatie en PR.

IMG_20220725_113722[11404]

Hans Jager (namens Wenters Plus) portefeuille

Thea Karis

Thea Karis (onafhankelijk lid) portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid.

Wim Heijnen

Wim Heinen (onafhankelijk lid) portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid.

André Sletering (onafhankelijk lid)

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad wordt gevormd door de voorzitter Hans van Lith, de secretaris Gerard Siebelink en de penningmeester Berend Muis.

* PDF opent in nieuw venster

Doelstelling: