Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. De leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden: Wenters Plus, PCOB en de KBO evenals van de STOA (Stichting Ouderen Actief) en een aantal leden op persoonlijke titel.

 • Hans van Lith (onafhankelijk lid), voorzitter
 • Gerard Siebelink (onafhankelijk lid), secretaris:
  portefeuilles communicatie en PR ,Wonen en woonomgeving
 • Berend Muis (onafhankelijk lid), penningmeester:
  portefeuille zorg en welzijn.
 • Ton Albers (namens STOA): portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid
 • Gerda Osinga (namens KBO): portefeuille Zorg en welzijn.
 • Functie vacant (namens PCOB): portefeuille
 • Hans Willemsen (onafhankelijk lid), portefeuilles wonen en woonomgeving, communicatie en PR.
 • Hans Jager (namens Wenters Plus) portefeuille
 • Thea Karis (onafhankelijk lid) portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid.
 • Wim Heinen (onafhankelijk lid) portefeuille mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad wordt gevormd door de voorzitter Hans van Lith, de secretaris Gerard Siebelink en de penningmeester Berend Muis.

* PDF opent in nieuw venster

Doelstelling:

logo