Over ons

het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren in de gemeente Winterswijk

Over Ons, Seniorenraad Winterswijk

De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden KBO, PCOB, Wenters Plus en de Stichting Ouderen Actief. De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk, en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

De stichting onderneemt daartoe de volgende activiteiten:

  • het gevraagd en ongevraagd het adviseren van de gemeente over beleidsplannen die van belang zijn voor senioren;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van andere instanties voor zover van belang voor de belangenbehartiging van senioren;
  • het geven van informatie en voorlichting.

Ten behoeve van zijn activiteiten kent de Seniorenraad twee werkvelden.

  1. Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving;
  2. Zorg, Welzijn en Wonen.

Regelmatig vindt er met de gemeente Winterswijk en andere dienstverlenende instanties op bestuurlijk en ambtelijk cq. werkvloerniveau overleg plaats over o.a. de hierboven genoemde werkvelden.