Over ons

De Seniorenraad Winterswijk

De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden KBO, PCOB, Wenters Plus en de Stichting Ouderen Actief. De Stichting is opgericht op 28-10-2005.

Missie van de seniorenraad:

Het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren in de gemeente Winterswijk en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

De seniorenraad onderneemt daartoe de volgende activiteiten:

  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over beleidsplannen die van belang zijn voor senioren.
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van andere instanties voor zover van belang voor de belangenbehartiging van senioren.
  • het geven van informatie en voorlichting.

Ten behoeve van zijn activiteiten kent de seniorenraad 3 werkvelden:

1)  Zorg en Welzijn
2) Mobiliteit en Verkeersveiligheid
3) Wonen en Woonomgeving

Regelmatig vindt er met de gemeente Winterswijk en andere dienstverlenende instanties op bestuurlijk, ambtelijk en werkvloerniveau overleg plaats over o.a. de hierboven genoemde werkvelden.