Seniorenraad

Het dagelijks bestuur van de Senorenraad heeft besloten dat de vergadering in juli komt te vervallen.
De volgende openbare vergadering is dan ook op maandag 30 september 2024 zijn.

De Stichting Seniorenraad Winterswijk is een samenwerkingsverband van de plaatselijke ouderenbonden Winterswijkse Belangenorganisatie Senioren (WBS), Wenters Plus en de Stichting Ouderen Actief. De Seniorenraad heeft ten doel het bepleiten en behartigen van de belangen van alle senioren (55 jaar en ouder) in de gemeente Winterswijk, en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.