AVG

Privacy - AVG wetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De stichting onderschrijft de uitgangspunten en streeft een nakoming van alle verplichtingen die hier uit voortvloeien om aan de AVG te voldoen. Gegevens van bestuurders zijn uitsluitend bedoeld voor administratieve doeleinden van de stichting en niet voor derden.

  • De stichting Seniorenraad Winterswijk heeft in haar bestand de namen, de huisadressen, telefoonnummers en e-mailadressen van haar bestuursleden.
  • Deze informatie wordt gebruikt voor het toezenden van haar correspondentie.
  • Daarnaast heeft de stichting in haar bestand de namen, adressen en e-mailadressen van degene met wie zij correspondentie voert
  • Deze gegevens worden opgeslagen en vermeld met wie deze gegevens zijn gedeeld.
  • De stichting mag alleen de gegevens van de bestuursleden verwerken met hun expliciete toestemming. En alleen voor bovengenoemd doel.
  • Indien de stichting geen geldige redenen heeft om de gegevens van haar bestuursleden te bewaren, en als de bestuursleden niet langer wensen dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen de bestuursleden de stichting vragen om deze te verwijderen.
  • De stichting is verplicht al de gegevens ‘machine leesbaar’, overzichtelijk, en in duidelijke en eenvoudige taal aan de bestuursleden te leveren als men daarom vraagt.
  • De stichting is verplicht indien de bestuursleden hierom vragen inzage in hun gegevens te geven. Dit kan ook digitaal, als men langs digitale weg om die gegevens heeft gevraagd.
  • De stichting is verplicht indien bestuursleden hun gegevens hebben opgevraagd, de bestuursleden het recht hebben hun gegevens te verbeteren of aan te vullen. De stichting is eveneens verplicht die veranderingen en aanvullingen zo mogelijk doorgeven aan anderen die deze gegevens ook verwerken.