Het college van B&W bestaat uit een voorzitter, wethouders en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De burgemeester is voorzitter en er zitten in Winterswijk vier wethouders in het college. Ze stellen zich graag aan u voor. Lees verder