Woonvormen voor senioren in Nederland.

In juni 2018 heeft minister de Jonge (Volksgezondheid) in het kader van het programma Langer Thuis alle 355 gemeenten verzocht de woonopgave van senioren in beeld te brengen.

En tevens te meten hoe groot de combinatie van zorg en wonen op hun grondgebied is. Vervolgens moeten de lokale wethouders, de woningcorporaties en de zorgpartijen overleggen hoeveel en hoe er gebouwd of verbouwd moet worden en hoe dat moet worden geregeld. En daarbij moet er voldoende woningaanbod en zorg voor ouderen worden gerealiseerd.

Ook is het voorstel van de minister om te komen tot wat kleinere woonvormen. Het gaat hierbij om initiatieven waarbij ouderen gemeenschappelijk gaan wonen en waarbij zorg mogelijk is.

Belangrijk is hierbij te weten dat in de gemeenten goed zicht is op ouderenhuishoudens en de woonwensen/woonbehoeften van de ouderen. En dat de gemeenten hierbij ook zicht hebben op hoe groot de vraag is van ouderen die op zoek zijn naar geschikte huisvesting.

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft dit onderwerp ( vormen van wonen voor senioren ) begin dit jaar op de agenda gezet. Mede omdat in de openbare bijeenkomsten van de Seniorenraad vanuit de publieke tribune ook aandacht voor deze woonvormen werd gevraagd. De Seniorenraad is met de gemeente en de Woonplaats vervolgens hierover in gesprek gegaan. De gemeente geeft wel aan dat bij bouwen vooral de kwaliteit en de behoefte ( doelgroepen ) van belang is.

De wethouder Inge Klein Gunnewiek heeft de Seniorenraad voorgesteld om een themabijeenkomst over wonen/woonvormen te beleggen waarbij ook de gemeente en de Woonplaats aanwezig is. Tijdens deze informatieve bijeenkomst, die gepland staat op woensdag, d.d. 8 januari a.s. kunnen dan de woonwensen gepeild worden.

Voor deze bijeenkomst zijn eveneens Den Pollewik (Woonvorm 50+) en de Knarrenhof uitgenodigd.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur. En vindt plaats in het Vrijwilligerssteunpunt (WUH), Torenstraat 9. Alhier. ( de voormalige SNS-bank )

Het is van groot belang dat u als oudere op deze bijeenkomst aanwezig bent om duidelijk uw stem te laten horen.

Zie ook de berichtgeving in het Achterhoeks Nieuws in de week tussen Kerst en Nieuwjaar en het Gemeente Nieuws ( ook in het Achterhoeks Nieuws ) in deze krant in de week van 6 t/m 11 januari a.s.

Zie ook elders op deze website de vragenlijst over dit onderwerp en verzoeke vriendelijk deze in te vullen.

Plaats een reactie