Ouderenwoonakkoord

Pleidooi voor het zelfstandig wonen met zorg om de hoek.

In het dagblad de Gelderlander van 11 december 2017 verscheen bovenstaande artikel. Regeringspartijen bieden ouderen optie tussen thuiswonen en verpleeghuis. De huidige coalitie wil dat het kabinet met de gemeenten, de woningcorporaties en ouderenbonden een zgn. ouderenwoonakkoord sluit om zo een tussenvorm tussen thuiswonen en het verpleeghuis mogelijk maken. In deze kabinetsperiode is hiervoor een bedrag van 180 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het ChristenUnie voorstel:

Dik-Faber van de ChristenUnie, die steun krijgt van de coalitiepartners VVD, CDA en D66 stelt dat ouderen hebben een grote behoefte om zelfstandig te wonen, maar toch samen. ” Zij hebben dan een eigen plekje, maar kunnen wel naar elkaar omzien.” “Het gaat eenzaamheid tegen en maakt ook mogelijk om samen zorg in te kopen.” Die initiatieven zijn echter allemaal particulier. Dik-Faber vindt dat ook voor ouderen met een smalle beurs mogelijkheden moeten komen. “De woningcooperaties moeten in beweging komen. Daar zijn ze voor!”

Reactie Seniorenraad hierop:

De Seniorenraad heeft naar aanleiding van dit artikel en mede omdat de wethouder Ilse Saris al een ori├źnterend gesprek heeft gehad met een delegatie Winterswijkers met Indische- en Molukse achtergrond die naar Arnhems voorbeeld dit ook in onze gemeente een vorm wil geven. De Seniorenraad schreef dat met alle respect voor het initiatief van de Molukkers zij ook bemerkt dat uit de gesprekken die zij voeren dit toch in een breder vlak getrokken moet worden.

De vraag aan de gemeente:

De vraag die aan de gemeente gesteld is in hoeverre er al sprake is dat er vanuit den Haag al enige duidelijkheid is richting de gemeentes i.c. de gemeente Winterswijk. “Mocht dit zo zijn, “aldus de Seniorenraad in haar brief aan de gemeente op 12 maart jl., “dan stellen wij voor om met de besturen van de plaatselijke ouderenbonden, de Woonplaats en de gemeente over een niet al te lange tijd eens rond de tafel te gaan zitten en te bekijken hoeverre dit verder gestalte kan worden gegeven.” “Mocht het nog niet zo zijn, dan gaan we ervan uit”, vervolgt de Seniorenraad in haar schrijven, “dat we van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden zodat we de besturen van de plaatselijke ouderenbonden hierover op tijd kunnen berichten”.

Het antwoord van de gemeente:

Op 7 mei jl. ontving de Seniorenraad van de gemeente een antwoord hierop:  “Vanuit Den Haag/ de landelijke regering hebben wij geen duidelijkheid of informatie gekregen  hoe dit ‘ouderenwoonakkoord’ er uit kan komen te zien en dit akkoord gepositioneerd is ten opzichte van regelgeving in bijvoorbeeld de Woningwet, waaraan de gemeente Winterswijk onder andere uitvoering geeft door prestatieafspraken met Huurdersvereniging Winterswijk en woningcorporatie  De Woonplaats. “Zoals waarschijnlijk bij de Seniorenraad bekend is heeft de gemeente Winterswijk in november 2017 het beleidskader Wonen met zorg 2017 – 2019 vastgesteld. Hierbij gaat het om de 24 uurs zorg, dus niet het zelfstandig wonen. Kwantitatief is de vraag en het aanbod wonen met zorg ( 24 uur ) voor o.m.  ook voor doelgroep ouderen. Kwalitatief is het huidig aanbod goed te noemen.

Na de uitkomsten van de regionale monitor stelt het college een ambtelijke werkgroep aan, samen met betrokken partijen, zoals de Seniorenraad om het aanbod wonen met zorg in Winterswijk toekomstbestendig te maken”.  ” Dit zullen we in breder verband oppakken dan alleen de 24 uurs wonen met zorg. Verschuivingen  in het aanbod van 24 uurs zorg en eventuele aanwezige voorzieningen hebben immers gevolgen voor het ( zelfstandig ) wonen in de nabije omgeving”, aldus de gemeente.

Plaats een reactie