Ouderenteams huisartsen.

5 september 2018

Huisartsen.

Huisartsen krijgen er de komende tijd geld bij. Het is aan de huisartsen en verzekeraars waar ze het geld aan uitgeven. Minister Bruins trekt in de komende jaren 471 miljoen euro uit voor de huisartszorg, zodat de huisartsen bijvoorbeeld de dekking, nachten en weekends kunnen versterken en de zorg voor kwetsbare groepen kunnen verbeteren.

HZOA.

De Seniorenraad heeft met de HZOA ( Huisartsenzorg Oost Achterhoek ), vertegenwoordigd door de directeur, een huisarts en een manager op 23 juli jl. gesprek gevoerd over het onderwerp ouderenteams huisartsen. 

Sluiting verzorgingshuizen.

De HZOA geeft allereerst aan dat waar de maatschappij zaken als GGZ en ouderenzorg laat liggen, de problemen bij de huisartsen zijn komen te liggen. Zij geven aan dat het een slechte zaak is dat de verzorgingshuizen zijn gesloten. Dit alles leidt tot een overbelasting van de huisartsen.

Lijst.

HZOA stelt een lijst samen van zaken waar de huisartsen tegenaan lopen ( voetangels en klemmen). Deze lijst zal in de Seniorenraad worden besproken in aanwezigheid van de wethouder Ilse Saris (Welzijn).

Overleg.

Overwogen kan worden om te zijner tijd een overleg te organiseren waaraan de HZOA, de gemeenten, Menzis en de Seniorenraden deelnemen.

Ouderenteams.

Wat de ouderenteams betreft, bestaat er een functioneel  model waarmee de huisartsen in de Oost-Achterhoek nu al werken. Probleem is echter dat niet alle zorgvragen bij de huisartsen bekend kunnen zijn.

Gasthuus.

De HZOA pleit er voor dat voorzieningen die er nu nog zijn te behouden en ook andere woonplekken te ontwikkelen. Ook een ontmoetingsplek zoals het Gasthuus, een initiatief van de lokale ouderenbonden, wordt door de HZOA als zeer nuttig gezien. Daar is men bij elkaar en kan men elkaar adviseren en oplossingen aandragen. De Seniorenraad zal dit overbrengen aan de wethouder. Het huidige probleem voor de verdere ontwikkeling van het  Gasthuus is dat er nog financiële middelen nodig zijn voor de inrichting van het Gasthuus. Hierin zou door de gemeente Winterswijk moeten worden meegedacht.

Samenwerking gemeenten.

De HZOA geeft aan dat men blij is dat de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk goed samenwerken op het gebied van ouderenzorg. Maar dat er helaas nog wel te veel verschillen zijn tussen de gemeenten.

 


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht