Openbare bestuursvergadering Seniorenraad op maandag, d.d. 27 januari 2020

10 januari 2020

Agenda openbare bestuursvergadering van de Seniorenraad op maandag, d.d. 27 januari a.s. van 09.30 – 12.00 uur in het gemeentekantoor, begane grond kamer 0.28, Stationsstraat 25, Alhier.

1.Opening.

2.Spreekrecht publiek. Bezoekers van de openbare algemene vergadering van de Seniorenraad krijgen de gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp m.b.t. de senioren in Winterswijk.

3.Mededelingen en vaststelling agenda.

4. Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 25 november 2019 + lijst van aandachtspunten.

5.Ingekomen/Verzonden post.

Ingekomen:

 • Brief van de gemeente Winterswijk, d.d. 31 december 2019 inzake toekenning van euro 600,00 subsidie voor het jaar 2020.
 • Brief d.d. 23 december 2019 van de Raad van Bestuur van Santiz inzake voorgenomen besluit sluiting afdelingen SKB Winterswijk.

Verzonden:

 • Brief d.d. 11 december 2019 aan de Raad van Bestuur van Santiz inzake voorgenomen besluit sluitingen afdelingen SKB Winterswijk.

6. 10.00 uur. Bespreking met wethouder mevrouw C.J.Zomer-Bruntink en beleidsambtenaar de heer Ben Stockman inzake de verkeersonveilige situaties ( rondgang , d.d. 12 september 2019 en politiek forum, d.d. 31 oktober 2019 ).

7. Bespreekpunten Algemene Zaken:

 • Stand van zaken ’t Gasthuus.
 • Subsidiebeleid gemeente Winterswijk. Toelichting van Wenters Plus.

*Nieuwe ontwikkelingen.

8. Bespreekpunten portefeuilles:

Zorg, Welzijn en Wonen ( portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en Berend Muis )

 • Vergaderingen WMO-raad
 • Huisvesting zoals de Knarrenhof – evaluatie bijeenkomst d.d. 8 januari j.l.
 • Nieuwe ontwikkelingen.

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving ( portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de Graaff en Gerard Siebelink )

 • Nieuwe ontwikkelingen.

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties:Vergadering bondenoverleg.

 • STOA
 • Wenters Plus.
 • KBO
 • PCOB

10. Informatie voor de 50+ krant

11. Rondvraag

12. Sluiting


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht