Geld voor woonvormen ouderen.

3 mei 2019

Het kabinet stelt geld beschikbaar om nieuwe woonvormen mogelijk te maken, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.

Het gaat daarbij om initiatieven waarbij ouderen gemeenschappelijk gaan wonen waarbij ook zorg mogelijk is. Er komt jaarlijks een subsidie van een miljoen euro om te onderzoeken of projecten haalbaar zijn. Verder stelt de overheid zich borg voor een deel van de leningen om nieuwe woonvormen te ontwikkelen en te bouwen. Hiermee is 56,8 miljoen gemoeid, maar dat loopt in 2021 op tot ruim 164 miljoen. Minister de Jonge ( Volksgezondheid ) sloot hiervoor een overeenkomst met een aantal banken. Verder roept de bewindsman gemeenten op grond voor dergelijke projecten beschikbaar stellen. “Dat is hard nodig, want de vraag zal toenemen”.

De portefeuillehouder  Zorg, Welzijn en Wonen van de Stichting Seniorenraad, Berend Muis, heeft hierover contact gehad met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij heeft over dit onderwerp uitgebreide informatie ontvangen. Alsmede een afschrift van een schrijven van de minister de Jonge aan de  voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende Programma Langer Thuis.

Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen te financieren.

De portefeuillehouders Zorg, Welzijn en Wonen van de Stichting Seniorenraad willen dit onderwerp onder de aandacht brengen van de wethouder Elvira Schepers. Eveneens willen zij dat de gezamenlijke lokale ouderenbonden in gesprek gaan met de gemeente en de woningcorporatie.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen dan verwijzen we u naar de website: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht