De Seniorenraad vergadert

3 mei 2019

De Stichting Seniorenraad komt op maandagmorgen, d.d.20 mei a.s. om 09.30 uur bijeen in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, Alhier

De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De bijeenkomst wordt tevens ook aangekondigd in de lokale nieuwsbladen, op hun resp. websites,(  in de week voorafgaande aan deze maandag ) , de website www.wijwinterswijk.nl

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van alle senioren van 55 jaar en ouder in onze gemeente. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd van het uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA  (Stichting Ouderen Actief) en een aantal leden op persoonlijke titel.

De werkwijze die de Stichting Seniorenraad hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouders met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving.

Om 10.00 uur komt mevrouw Jolanda Geurkink, beweegmakelaar Gemeente Winterswijk, een toelichting geven op de beweegmogelijkheden voor senioren in onze gemeente.

Om 11.00 uur aansluitend komt wethouder Elvira Schepers en beleidsambtenaar Rudi Porskamp om de volgende onderwerpen te bespreken:

  • Bezoeken aan 75-jarigen.
  • Contact met de huisartsen (HZOA)
  • Openbare sanitaire voorzieningen in de gemeente.
  • Subsidie Seniorenraad.
  • Wonen met zorg om de hoek.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Eveneens krijgt u als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Maar zelf kunt u ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

 

 


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht