De seniorenraad pleit voor betere verkeersveiligheid in onze gemeente.

2 augustus 2019

De Seniorenraad pleit voor een absoluut betere verkeersveilige situatie voor de inwoners in Winterswijk. 

En met name voor de rolstoelgebruikers en de moeilijk ter been zijn de ouderen

Op 12 september a.s. wil een delegatie van de Seniorenraad met de wethouder, de verkeersdeskundige, ambtenaar technische zaken, en mogelijk een delegatie van VVN- afd. Winterswijk , een rondgang door onze gemeente gaan maken. Waarbij de Seniorenraad duidelijk wil wijzen op de vele knelpunten waarmee vooral ouderen zoal mee geconfronteerd worden.

Daarnaast heeft de Seniorenraad ook een aantal opmerkingen van de zijde van de inwoners ontvangen. Deze worden meegenomen in het gesprek c.q. rondgang : ( namen van degenen, die deze opmerkingen hebben ingediend,  zijn bekend bij de Seniorenraad.

Het Weeninkpad. Het gedeelte bij uitvaartcentrum Monuta is in feite ingericht als woonerf. Voor de bevoorrading van de winkels gelegen aan de Wooldstraat komen er vrijwel dagelijks grote trucks met oplader. De toegang tot de Vredensestraat is echter zo smal dat een vrachtwagen van dit formaat en een auto elkaar nauwelijks kunnen passeren. Bovendien staan er vaak nog fietsers te wachten tot dit probleem zich heeft opgelost. De situatie hier is doordat de bocht bij het uitvaartcentrum is versmald door een bredere aanleg van het trottoir.

Bij de appartement Scholtenburgh komen we dezelfde situatie tegen. Ook daar kunnen nauwelijks twee auto’s elkaar passeren. Ook hier komen fietsers weer in het gedrang.

In de in aanbouw zijnde Anemoonstraat is nog stoep. Langs de weg staan vaak auto’s geparkeerd, waardoor er voor voetgangers en fietsers onveilige situaties ontstaan.Dit wordt mede veroorzaakt door een bocht in de weg, die door automobilisten te ruim wordt genomen. Auto’s moeten weliswaar in het begin even afremmen vanwege de verkeersdrempel die er ligt. Vrij snel daarna wordt de snelheid opgevoerd. Vooral bij duisternis is de verkeerssituatie voor zowel voetgangers als fietsers ronduit onveilig. Mede omdat de straat  tweerichtingsverkeer kent. De gemeente deelt mede dat de wijk nog in ontwikkeling is. Dat er zelfs helemaal geen stoep wordt aangelegd. Het voorstel van de bewoners is om in de Anemoonstraat eenrichtingsverkeer in te voeren. Ook het meerdere maken plaatsen 30 km.- borden. En de straat zo inrichten dat de snelheid van het autoverkeer blijvend wordt afgeremd.

De stoepen aan de diverse straten baart vele zorgen voor rolstoelhouders en moeilijk ter been zijnde inwoners. De inritten bij vele woningen lopen vanaf de straat naar de inrit van de woning schuin op/af.  In de winterperiode bij opgevroren stoepen vormt dit helemaal een drama.

De eerste bocht in de Waliensestraat vanaf de Singelweg is zowel voor automobilisten als fietsers volkomen onoverzichtelijk.

De afslag van de Rondweg West naar de Morgenzonweg richting de Storm vormt een uiterst gevaarlijke situatie. Het afslaand autoverkeer heeft voorrang boven de fietsers die rechtdoor gaan.

De vele onveilige aangegeven voetgangersoversteekplaatsen. Vaak uitgesleten markering. Slecht verlicht. Zeker bij duisternis en bij regenachtig weer is absoluut onveilige situatie. Kijk hoe  in onze buurgemeente Vreden en Oeding de voetgangersoversteekplaatsen zijn gemarkeerd.

Kabinet trekt knip voor verkeersveiligheid.

Het kabinet is bereid de komende tien jaar een 1/2 miljard extra te steken in de aanpak van gevaarlijke situaties op Nederlandse wegen. Dat geld gaat naar gemeenten en provincies als die zelf ook flink investeren in verkeersveiligheid. De bedragen die gemeenten en provincies investeren in goede plannen om de verkeersveiligheid te verbeteren, wil minister Cora van Nieuwenhuizen verdubbelen met geld uit de schatkist. Het Rijk stelt jaarlijks 50 miljoen euro beschikbaar.

Bron: ND, d.d. 12 december 2019


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht