De privacywetgeving bij apothekers

Een delegatie van de Seniorenraad heeft op 18 oktober 2018 een gesprek met de apothekers in onze gemeente gehad om wat meer duidelijkheid te krijgen hoe ouderen dienen te handelen rond de problematiek die ook voor hun dreigt te ontstaan sinds de invoering van AVG ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming / de Privacywetgeving ) per 25 mei 2018.

De aanleiding hiertoe is dat men sinds de invoering van bovengenoemde datum over een machtiging dient te beschikken wanneer men medicijnen voor b.v. de partner moet halen. En dit tot veel onbegrip leidde.

Omdat de apothekers van Winterswijk zijn aangesloten bij de BENU-organisatie, de grootste organisatie van apothekers in Nederland met ongeveer 300 vestigingen wordt door de overheid extra op deze organisatie gelet in de naleving van het AVG.

Overigens was het voor de invoering van AVG voor apotheken al verplicht dat medicijnen alleen aan betrokkenen mochten worden afgegeven. De invoering van de AVG heeft echter geleid dat men hier strikter mee dient om te gaan.

In sommige gevallen worden wel medicijnen ook aan derden meegegeven waarbij dan sterk gelet wordt om de omstandigheden om het waarom, zoals de bekendheid van de klant, de wijze waarop het recept is binnengekomen, het soort medicijn etc.  De rol van de apothekersassistenten speelt hierbij uiteraard een niet te onderschatten rol. Er zijn zeker gevallen bekend waarbij het ongewenst is dat bijvoorbeeld medicatie voor de dochter door haar vader of moeder  wordt meegegeven.

Vragen de klanten echter voor hun jaarlijkse overzicht van hun medicijnengebruik dan wordt deze uitsluitend aan hun verstrekt en aan niemand anders.

Tevens kwam ook in dit gesprek aan de orde in hoeverre klanten verplicht zijn om te pinnen en dus contante betaling onmogelijk is. De apothekers geven sterk de voorkeur aan pinbetalingen. Hoe klein het bedrag ook is. Dit vanwege veiligheidsaspecten maar ook vanwege de hygi├źne.  Contante betaling blijft echter nog altijd mogelijk.

In navolging van dit laatstgenoemde onderwerp.

KAMER WIL DAT APOTHEEK CASH BLIJFT ACCEPTEREN.

Het kabinet moet regelen dat klanten in apotheken contant kunnen blijven betalen. Dat vindt de Tweede Kamer, die bezorgd constateert dat meer en meer apotheken alleen nog pinbetalingen accepteren. De Kamer denkt, in het spoor van CDA en 50PLUS, dat veel mensen, bijvoorbeeld veel ouderen, liever cash betalen dan met hun pinpas.

Bron: ND, d.d. 6 maart 2019

Plaats een reactie