Aan het College van burgemeester en wethouders der gemeente Winterswijk

Middels deze brief willen wij bij u de problematiek van de geringe doorstroming van ouderen naar een kleinere woning onder de aandacht brengen. De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land is de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen. Als dat soepel zou verlopen, zou de woningmarkt er een stuk beter … Lees meer