De Seniorenraad vergadert

15 september 2020

Uitnodiging Algemene Bestuurvergadering van de Seniorenraad


  • Maandag 28 september 2020
  • Van 9.30 – 12.00 uur
  • ’t Gasthuus
    • Gasthuisstraat 96-20, hoek Misterade, Winterswijk

De bijeenkomst is openbaar en wordt ook aangekondigd in het Achterhoek Nieuws en op Achterhoekagenda.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden conform de richtlijnen van het RIVM. Bij binnenkomst vindt u aanwijzingen hoe u dient te handelen. Houdt u zich daar strikt aan!

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in onze gemeente. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens uit te brengen.

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA ( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.

De werkwijze die de Stichting Seniorenraad hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouders met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving.

Om 11.00 uur is wethouder mevrouw Elvira Schepers en de beleidsambtenaar de heer Rudi Porskamp hierbij aanwezig om een aantal zaken te kunnen bespreken.

Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Let u wel op de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen conform de richtlijnen van het RIVM!

Eveneens krijgt u als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. maar zelf kunt u ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat.

 

Hans van Lith voorzitter Seniorenraad Winterswijk

 

> Agenda openbare bestuursvergadering 28 september 2020

 


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht