Bezoeken van 75-jarigen.

5 september 2018

 

Bekijk risico op eenzaamheid per straat.

Dit staat in een actieprogramma, dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid ) heeft gelanceerd. Volgens de bewindsman staat Nederland aan de vooravond van een grote maatschappelijke verandering, als gevolg van de vergrijzing: nu nog zijn er 1,3 miljoen ouder dan 75 jaar, in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen.

Voorstel gemeenten.

In het programma staan voorstellen waarmee de gemeenten aan de slag kunnen. De gemeenten moeten onderzoeken in welke straten en wijken inwoners extra kans lopen op eenzaamheid. Door het koppelen van databestanden kan bijvoorbeeld worden bepaald welke buurten met voorrang aandacht moeten krijgen. De minister hoopt dat gemeentebesturen hierover afspraken maken.

Bezoek 75-jarigen.

Een tweede voorstel uit het actieprogramma is dat ouderen vanaf 75 jaar bezoek aan huis krijgen. Dit kan de gemeente zelf doen, maar ook organisaties als De Zonnebloem worden ingeschakeld. Het kabinet wil de gemeenten helpen om zowel vrijwilligers als professionals goed op te leiden, zodat ze weten waarop ze tijdens een bezoek op moeten letten, en waar ze met signalen terecht kunnen. Tijdens deze bezoeken moet de tijd worden genomen om inwoners uit te leggen welke ondersteuning en activiteiten beschikbaar zijn, als zij daar behoefte aan hebben. ‘Door het jaarlijks bezoek hebben we op tijd in beeld wanneer mensen eenzaam zijn of eenzamer lijken te worden. En wordt het laagdrempelige voor hun om zich bij een activiteit te melden’, staat in het actieprogramma.

Eenzaamheid.

Het plan bevat verder ideeën om de aanpak van eenzaamheid efficiënter te organiseren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er in deze kabinetsperiode 26 miljoen wordt uitgetrokken voor de strijd tegen de eenzaamheid. Dit jaar en volgend jaar is er 8 miljoen beschikbaar, daarna structureel 5 miljoen. Spil van de aanpak wordt een landelijk bureau waar mensen werken die de lokale initiatieven ondersteunen


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht