Bestuur

samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel

Samenstelling bestuur Seniorenraad Winterswijk

De Seniorenraad Winterswijk is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderenbonden en leden op persoonlijke titel. Deze leden zijn woonachtig in Winterswijk en hebben de leeftijd van 55 jaar of ouder.

Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA
( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.

Bestuursleden:

  • Hans van Lith, onafhankelijk lid, voorzitter
  • Ton Hoogenraad, onafhankelijk lid, vicevoorzitter, portefeuille zorg, dienstverlening en welzijn en portefeuille communicatie en PR
  • Will de Graaff, namens KBO, secretaris
  • Wolter te Winkel, onafhankelijk lid, penningmeester, portefeuille wonen en woonomgeving
  • Ton Albers, namens STOA, portefeuille mobiliteit, veiligheid en educatie
  • Gerard Siebelink, namens Wenters Plus
  • Ben Simmelink, namens PCOB
  • Truus Sieders-Wassink, onafhankelijk lid
  • Durk Bouma, namens PCOB

Dagelijks bestuur

Hans

Hans van Lith, Voorzitter

Will

Will de Graaff, secretaris

Wolter te Winkel, penningmeester