Algemene Bestuursvergadering Seniorenraad

11 juli 2019

Voorlopige  agenda Openbare Bestuursvergadering Stichting Seniorenraad op maandag, d.d. 29 juli 2019 van 09.30 – 12.00 uur in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, Winterswijk

1. Opening

2.   Spreekrecht publiek. Bezoekers van de openbare algemene bestuursvergadering van de Seniorenraad krijgen de gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp m.b.t. de senioren in Winterswijk.

3.  Mededelingen en vaststelling agenda.

4.  Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 20 mei 2019 + afsprakenlijst.

5.  10.00 uur komt de heer J.ter Welle bestuurslid gezamenlijke speeltuinen Winterswijk praten over de doorontwikkeling van speeltuinen in onze gemeente en wat wij in deze voor elkaar zouden kunnen betekenen.

6.  Ingekomen/verzonden Post.

Ingekomen:

 • Bevestiging van RABO, dd. 31 mei 2019 inzake inschrijving actie Hart voor de Achterhoek.

Verzonden:

 • E-postbericht d.d. 8 juni 2019 aan de Raad van Bestuur van Marga Klompe met het verzoek de Seniorenraad op de hoogte te houden van de bouwplannen Wooldseweg.

7. Bespreekpunten Algemene Zaken:

 •  Planning RABO-actie “Hart voor de Achterhoek”; stemmen van 5 tot 19 september
 •  Stand van zaken Gasthuus
 •  Nieuwe ontwikkelingen.

8. Bespreekpunten portefeuilles:

Zorg, Welzijn en Wonen ( portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en Berend Muis )

 • Huisvesting zoals de Knarrenhof en plan vanuit het publiek.
 • Nieuwe ontwikkelingen.

Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving ( portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de Graaff en Gerard Siebelink )

 • Vergaderingen WMO-raad.
 • Nieuwe ontwikkelingen.

9. Actualiteiten en activiteiten van de lokale ouderenorganisaties.

 • Vergadering bondenoverleg.
 • STOA
 • WentersPlus
 • KBO
 • PCOB

10. Informatie voor de krant 50+

11.Rondvraag

12.  Sluiting.

N.B. Dit is een voorlopige opgave van de agenda van de komende bijeenkomst van de Seniorenraad op 29 juli a.s. In de week voorafgaande aan deze bijeenkomst, de week van 22 – 26 juli 2019, wordt deze agenda bijgewerkt. Eveneens  zie de persberichtgeving in deze week.


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht