Agenda openbare bestuursvergadering Stichting Seniorenraad, d.d. 30 september 2019

10 september 2019

Plaats: Gemeentekantoor, begane grond, kamer 0.28, Stationsstraat 25, Winterswijk

1.Opening.

2.  Spreekrecht publiek. Bezoekers van de openbare algemene bestuursvergadering van de Seniorenraad krijgen de gelegenheid het woord te voeren over een onderwerp m.b.t. de senioren in Winterswijk.

3.Mededelingen en vaststelling agenda.

4.Notulen vorige bestuursvergadering, d.d. 29 juli 2019 + lijst punten van aandacht.

5.10.00 uur. Bespreking met ………….

6. 11.00 uur. Bespreking met wethouder mevrouw Elvira Schepers en de beleidsambtenaar de heer Rudi Porskamp.

7. Ingekomen/Verzonden post

Ingekomen : 

 • Telefonische informatie van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Marga Klompe.
 • Verzonden : Geen.
 • 8. E-postbericht Bespreekpunten Algemene Zaken:
 •  Stand van zaken ’t Gasthuus.
 •  Nieuwe ontwikkelingen.
 • 9. Bespreekpunten portefeuilles. Zorg, Welzijn en Wonen ( portefeuillehouders de heren Durk Bouma, Ton Hoogenraad en Berend Muis )
 •  Huisvesting zoals de Knarrenhof – zie gespreksnotitie, d.d. 5  september 2019
 •  De voorzitter van de Raad van Bestuur van Marga Klompe heeft de volgende informatie telefonisch verstrekt:
 •  De Seniorenraad is geplaatst op de lijst van belanghebbenden inzake eventuele     nieuwbouw aan de Wooldseweg.
 •  Bij eventuele nieuwbouw aan de Wooldseweg zal er in Winterswijk geen capaciteit verloren gaan.
 •  Nieuwe ontwikkelingen.
 • Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving ( portefeuillehouders de heren Ton Albers, Will de Graaff en Gerard Siebelink ) * Vergaderingen WMO-raad.
 •  Nieuwe ontwikkelingen.

10. Actualiteiten en activiteiten van lokale ouderenorganisaties.

* Vergaderingen bondenoverleg

 •  STOA.
 •  Wenters Plus
 •  KBO
 • PCOB

11. Informatie voor de 50+ krant.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

 

Onderwerpen te bespreken met wethouder en beleidsambtenaar om 11.00 uur.

 • Bezoeken van 75+-jarigen.
 • Contact met de huisartsen (HZOA)
 • Sanitaire voorzieningen in de gemeente.
 • Wonen met zorg om de hoek.
 • Zelfstandig voortbestaan van het SKB.

 


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht